História módy

V každej dobe bol odev akýmsi kultúrnym textom, ktorý “prezrádzal”, kto je jeho nositeľ, a to na základe spoločenského postavenia, rodinného stavu či náboženského vyznania. S príchodom módy v neskorom stredoveku sa kostým, vizuálny obraz stal priestorom prejavu ľudskej individuality. Móda postupne prenikla takmer do všetkých oblastí ľudskej činnosti.

Ako sa vyvíjala móda v 20. storočí

Ako sa vyvíjala móda v 20. storočí